Keliaujanti cirko laboratorija-4
Cirko menas - išskirtinė kultūros saviraiška, kuri suteikia galimybę vaikams ir jaunimui ugdyti kūrybinius gebėjimus, išreikšti save, suteikia galimybę išeiti iš komforto zonos.
Per projekto veiklas buvo sudarytos galimybės susipažinti su tradiciniais cirko meno žanrais, šiuolaikine cirko meno ir kitų menų sinteze, buvo skatinama vaikų ir jaunimo saviraiška bei artistiškumas, ugdomas domėjimasis kultūrine veikla ir menu.
Šis projektas vykdomas jau ne pirmi metai ir yra sulaukęs didelio vaikų bei jaunimo aktyvumo ir dėmesio. Šį kartą projektas buvo skirtas kaimiškų bendruomenių vaikams, kurios yra nutolusios nuo Šakių cirko mokyklos ir turi mažai galimybių dalyvauti cirko meno veikloje bei kultūriniame gyvenime. Šakių mieste yra įkurta Cirko mokykla turinti inventorių ir cirko užsiėmimams pritaikytą bazę su treneriais, pedagogais, tad buvo suorganizuojamas koncentruotas atvežimas į laboratorijų veiklas į Šakius iš skirtingų miestelių vaikai, lankantys dienos centrus.