Projektą finansavo Europos socialinio fondo agentūra pagal priemonę 08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. ,,Cirko meno ir kultūrinių veiklų taikymas integruojant į visuomenę socialinę atskirtį patiriančius asmenis“
Cirko meno asociacijos projektas buvo orientuotas padėti asmeniui integruotis į visuomenę ir suteikti pagalbą, suteikti įvairias veiklas per cirko meną, kuriomis būtų galima realizuoti save. Projekto metu buvo skatinama bendrauti su kitais bendruomenės nariais (ne tik tais, kurie patiria socialinę atskirtį) bei projekto veiklos skatino aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Projekto veiklos buvo inovatyvios ir patrauklios tikslinei grupei.
Projekto tikslinės grupės nariai, t.y. socialinės rizikos vaikai, paaugliai, vaikų globos namų auklėtiniai.

Kontaktai

ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRAS
Šakių cirko mokykla
Vadovė ITANA JANUŠEVIČIENĖ

Žemėlapis

Copyright 2017 © All Rights Reserved