Šiandieniniame kultūriniame gyvenime vis labiau populiarėjant cirko menui, tradicinis cirkas peržengia maniežo ribas. Jis tampa šiuolaikiniu menu, kuris apjungia ne tik cirko formas, bet ir muziką, šokį, teatrą, režisūrą. Kad dar labiau populiarinti šiuolaikinį cirką, organizuojamas tęstinis Cirko meno asociacijos projektas „Keliaujanti cirko laboratorija 6”. Šis projektas jau yra sulaukęs didelio vaikų bei jaunimo aktyvumo ir dėmesio, tradiciškai jau organizuojamas kaimiškų bendruomenių vaikams, kurios yra nutolusios nuo Šakių cirko mokyklos ir turi mažai galimybių dalyvauti cirko meno veikloje bei kultūriniame gyvenime.

Projektų metu organizuojamas koncentruotas atvežimas į laboratorijų veiklas Lukšių, Griškabūdžio, Sintautų, Gelgaudiškio seniūnijų vaikams ir jaunimui. Vaikai ir jaunimas galės pajausti cirko meno dvasią, pamatyti „cirko virtuvę”, jo užkulisius. Laboratorijų metu skatinsime vaikų ir jaunimo grupių bendravimą ir bendradarbiavimą su profesionaliais cirko artistais, režisieriais, choreografais, per projekto veiklas supažindinsime juos su cirko menu ir istorija, per kūrybines ir praktines paieškas skatinsime vaikų ir jaunimo pažinimo ir lavinimosi poreikius kultūros bei meno srityse.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šakių rajono savivaldybė