TARPTAUTINIS CIRKO FESTIVALIS „CIRKO ŽIBURIAI – 2021”


TARPTAUTINIS CIRKO FESTIVALIS – KONKURSAS

„CIRKO ŽIBURIAI – 2021”

RUGPJŪČIO 26 – 29 DIENOMIS 2021

DALYVAUJA VAIKAI IR JAUNIMAS NUO 7 IKI 19 METŲ

ŠAKIAI (LIETUVA)

INTERNATIONAL CIRCUS FESTIVAL – COMPETITION

„CIRCUS LIGHTS – 2021“

August 26 – 29 th 2021

Children and young people aged 7 to 19 participate

SAKIAI (LITHUANIA)

JURY SPECIAL PRIZES -LITHUANIA (Shakiai) – Aureja Sedbaraite

Cirko vasaros stovykla prie jūros 2020

Projektą finansavo Europos socialinio fondo agentūra pagal priemonę 08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas. ,,Cirko meno ir kultūrinių veiklų taikymas integruojant į visuomenę socialinę atskirtį patiriančius asmenis“
Cirko meno asociacijos projektas buvo orientuotas padėti asmeniui integruotis į visuomenę ir suteikti pagalbą, suteikti įvairias veiklas per cirko meną, kuriomis būtų galima realizuoti save. Projekto metu buvo skatinama bendrauti su kitais bendruomenės nariais (ne tik tais, kurie patiria socialinę atskirtį) bei projekto veiklos skatino aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Projekto veiklos buvo inovatyvios ir patrauklios tikslinei grupei.
Projekto tikslinės grupės nariai, t.y. socialinės rizikos vaikai, paaugliai, vaikų globos namų auklėtiniai.